top of page

בי באלאנס

אני מזמין אתכם לצלול לפרויקט חיי

הרעיון שעומד מאחורי הפרויקט הוא ליצור מציאות טובה יותר בכל מעגלי החיים.

התוכנית שלי הייתה ליצור תגובת שרשרת אנושית לשיחה וחיבור עולמיים על בסיס המשותף שאנו חולקים גוף אחד וכל אחד מאיתנו הוא עולם משלו.

שינוי מתחיל במודעות לתהליך המאופיין בנטישת מניעים אינסטינקטיביים ואימוץ מניעים ערכיים לפעולה, כדרך לפעולה אישית.בחירה במבחר גדול יותר של אפשרויות למימוש עצמי על ידי מציאת מכנה משותף רעיוני עם אחרים.


אחריות למעשה של היום מתוך מודעות לתוצאותיו בעתיד, בחיים הפרטיים, בחיי המשפחה, בקהילה ובמדינה בה אנו חיים.חברות מעודדות את פעולת החיבור על בסיס מציאת מכנה משותף לטובת פיתוח הדדי,ערבות הדדית. התחייבות של בעל היכולת להבטיח את תהליך הפיתוח של חסרי הכישורים. אוהב את הדרך לחבר בין השותפים לדרך.


ביטוי עצמי ככלי להדגשת הייחודיות הטמונה בכל אדם הקשבה לרגישות למסרים המועברים כביטוי לצרכים אמיתיים מעבר למילים המדוברות אך גם על פי כוונתו המקורית של הדובר.פיתוח ידע, איסוף ועיבוד נתונים לתכנית באמצעותה ניתן לממש את החזון.

 

מחויבות לבצע פעולות למען הדרך החדשה לשינוי ערכים במדינת ישראל, גם אם היא קשה ותובענית יותר. נאמנות של התמדה בכל עת, כדי הפעולות שננקטו בפועל עד החזון מתממש   אחדות כולנו גוף אחד.

bbalance by roni levavi
bottom of page